loading

Biohit ofron shërbimin e analizave mjekësore dhe testeve gjenetike brenda ambienteve të saj. Të gjitha shërbimet laboratorike te ofruara nga rrjeti Biohit janë të aksesueshme pa rezervim.

Mostrat Biologjike
Grumbullimi i mostrave të gjakut
Informacion i dobishëm
Lista e analizave