loading
Kimia Klinike
Cobas Integra 400 Plus
COBAS® INTEGRA 400 Plus

Analizatori më i mirë në fushën e analizave bio-kimike për laboratorë të vegjël dhe të mesëm.

Cobas C III
COBAS® C III
Analizatori më i mirë në fushën e analizave bio-kimike për laboratorë të vegjël dhe të mesëm.
Exias Elektrolitmetër
EXIAS Elektrolitmetër
Analizori EXIAS e|1 është një sistem elektrolit i destinuar për matjet in vitro të Na +, K +, Cl-, Ca2 + si dhe pH dhe Hct, në gjakun total, serumin dhe plazmën.
Imunologjia
pajisjet-15
EUROIMMUN ANALYZER I-2P
Metoda e automatizuar më efikase ELISA për përpunime plotësisht të automatizuar.
cobaspure
COBAS® Pure
Hematologji
pajisjet-13
SYSMEX XN-550
Analizatori diferencial kompakt, Sysmex XN-550 kryen majten e automatizuar të mostrave
pajisjet-11
SYSMEX XN-350
XN-L Pure paraqitet si një analizator i përballueshëm në kosto dhe ju siguron saktësi dhe besueshmëri në rezultatet tuaja.
Urologji
pajisjet-07
SYSMEX UC 1000
Analizatori kimik Sysmex UC-1000 është një paisje gjysmë automatike e cila përdor stripet urinare për analizim.
Biologji Molekulare
pajisjet-06
SISTEMI COBAS® 4800
Ky sistem ofron menunë më të përsosur të testimit, përgatitjen plotësisht të automatizuar të mostrave.
Alergologjia / Intolerancat
pajisjet-19
EUROBLOTONE
Me EUROBlotOne, EUROIMMUN ofron një platformë kompakte për procesin e automatizuar të testeve të alergjisë.
Mikrobiologji
Bruker
MALDI Biotyper ® Sirius Bruker
Një revolucion në fushën e mikrobiologjisë.
Kardiologji
HOLTER-MORTARA-H3
HOLTER MORTARA H3+
Holteri është një pajisje mjekësore që mat aktivitetin e zemrës, siç janë frekuenca dhe ritmi.
Denstitometria
Sistemi-DXA
PRODIGY™ FROM GE HEALTHCARE
Sistemi DXA më i besueshëm, i sigurtë dhe i përhapur në botë. Prodigy është një sistem me performancë të lartë.