loading
Shërbimet
Shërbimet që ne i ofrojmë
servicebox
Biohit Medical & Laboratory
MARRJA E GJAKUT
servicebox
Biohit Medical & Laboratory
LABORATORI
servicebox
Biohit Medical & Laboratory
MJEKU FAMILJAR
servicebox
Biohit Medical & Laboratory
HEMATOLOGU
servicebox
Biohit Medical & Laboratory
NEUROPSIKIATRI
servicebox
Biohit Medical & Laboratory
DEXA
servicebox
Biohit Medical & Laboratory
ECG
servicebox
Biohit Medical & Laboratory
ENDOKRINOLOGU
servicebox
Biohit Medical & Laboratory
ORL
servicebox
Biohit Medical & Laboratory
REUMATOLOGU
servicebox
Biohit Medical & Laboratory
KARDIOLOGU
servicebox
Biohit Medical & Laboratory
ERGOMETRIA
servicebox
Biohit Medical & Laboratory
PULMOLOGU
servicebox
Biohit Medical & Laboratory
KIRURGU VASKULAR