loading
ALT (SGPT)
AST (SGOT)
Bilirubina Direkte (DBIL)
Bilirubina Indirekte (IBIL)
Bilirubina Totale (TBIL)
Antigeni Siperfaqësor i Hepatitit B (HBsAg)
Antitrupat ndaj Virusit të Hepatitit A (Anti HAV)
Virusi i Hepatitit A, IgM (Anti HAV IgM)
Antitrupat ndaj Virusit të Hepatitit C (Anti HCV)
Anti HBc IgM
Anti HBe
Anti HBc Totale
HBeAg
Neisseria Gonorrhoeae
Mycoplasma Hominis
Ureaplasma Urealyticum-SV
Sekrecion Vaginal
Sekrecion Uretral
HIV
Antigeni Sipërfaqësor i Hepatitit B (HBsAg)
Chlamydia Trachomatis
Herpes Simplex Virus Tipi 2 (IgG)
Herpes Simplex Virus Tipi 2 (IgM)
Chlamydia Trachomatis (CT)
Neisseria Gonorrhoeae (NG)
Trichomonas Vaginalis (TV)
Mycoplasma Genitalium (MG)
Treponema Pallidum (syphilis ) (TP)
Herpes Simplex Virus 1 (HSV1)
Herpes Simplex Virus 2 (HSV2)
Haemophilus Ducreyi (HD)
Mycoplasma Hominis (MH)
Ureaplasma Urealyticum (UU)
PAP TEST
CEA
CA 15-3
CA 19-9
F-PSA
PSA
CEA
CA 19-9
CHOL (Kolesteroli)
Trigliceridet
Lipoproteina me densitet të lartë (HDL)
Lipoproteina me densitet të ulët (LDL)
Lipoproteina me densitet shume të ulët (VLDL)
Raporti Kolesterol/HDL
Raporti LDL/HDL
Vitamina B12
Acidi Folik
Homocysteina
E2 (Estradiol)
FSH ( Hormoni Folikulo Stimulues)
LH ( Hormoni Luteinizues)
DHEA-S
IgF-1
TSH (Hormoni Stimulues i Tiroides)
Glicemia
HbA1c ( Hemoglobina e Glukozuar)
Insulina
C-PEPTIDE
UREA
Kreatinina
Microalbumina
TESTO (Testosteroni)
SHBG (Globulina Lidhëse e Hormoneve Seksuale)
DHT (Dihydrotestosterone)
AMH ( Hormoni Anti Mullerian)
Androstenedione (D4 ANDRO)
Ekzaminimi gjakut komplet
Ekzaminimi i urinës komplet
Sedimenti
Glicemia
Kolesteroli
Trigliceridet
Lipoproteinat me densitet të lartë (HDL)
Lipoproteinat me densitet të ulët (LDL)
Lipoproteinat me densitet shumë të ulët (VLDL)
Raporti kolesterol / HDL
Raporti LDL / HDL
Fosfolipidet
ALT (SGPT)
AST (SGOT)
Bilirubina direkte (DBIL)
Bilirubina indirekte (IBIL)
Bilirubina totali (TBIL)
Kreatinina
Urea (Azotemia)
Acidi urik
FIT ( Testi Imunokimik Fekakl)
Glicemia
Glicemia 2 orë pas marrjes së Glukozës
HbA1c
Ca 72-4
Ca 19-9
Helicobacter Pylori IgA
Helicobacter Pylori IgG
FIT (Testi Imunokimik Fekal)
Lambia Intestinalis (Feçe Parazit)
Calprotectina në Feçe
Parathormoni (PTH)
Vitamina D (25-OH-VD)
Kalciumi total
Fosfori
Hormoni Stimulues i Tiroides (TSH)
Thyroxina e Lirë (FT4)
Triiodthyronina e Lirë (FT3)
Hormoni Stimulues i Tiroides (TSH)
Thyroxina e Lirë (FT4)
Triiodthyronina e Lirë (FT3)
Thyroglobulina (TG)
Antikorpet e Thyroglobulinës (Anti TG)
Antikorpet e Thyreoperoksidazës (Anti TPO)
Kolesteroli
Trigliceridet
Lipoproteinat me densitet të lartë (HDL)
Lipoproteinat me densitet të ulët (LDL)
Lipoproteinat me densitet shumë të ulët (VLDL)
Fosfolipidet
Apolipoproteina B
Apo A-1 Lipoprotein
Lipoproteina A LP(a)
Ekzaminimi gjakut komplet
Ekzaminimi i urinës komplet
Sedimenti
Glicemia
Kolesteroli
Trigliceridet
Lipoproteinat me densitet të lartë (HDL)
Lipoproteinat me densitet të ulët (LDL)
Lipoproteinat me densitet shumë të ulët (VLDL)
Raporti kolesterol / HDL
Raporti LDL / HDL
Fosfolipidet
ALT (SGPT)
AST (SGOT)
Bilirubina direkte (DBIL)
Bilirubina indirekte (IBIL)
Bilirubina totali (TBIL)
GGT
Fosfataza Alkaline
Kreatinina
Urea (Azotemia)
Acidi urik
Kalciumi i jonizuar (Ca++)
Kaliumi (K+)
Natriumi (Na+)
Aktiviteti i Renicës (PRA)
Aldosteroni
Kortizoli
VMA / Urinë 24h
Metanefrinat / Urinë 24h
Katekolaminat / Urinë 24h
Ekzaminimi gjakut komplet
Sediment
ALT (SGPT)
AST (SGOT)
Bilirubina Direkte (DBIL)
Bilirubina Indirekte (IBIL)
Bilirubina Totali (TBIL)
Azotemi
Kreatinemi
Glicemi
Ferritine
Vitamine D
Ekzaminimi gjakut komplet
Ekzaminimi i urinës komplet
Proteina C Reaktive (PCR)
Antistreptolizina O (ASLO)
Sideremia
Ferritina
ALT (SGPT)
AST (SGOT)
Bilirubina Direkte (DBIL)
Bilirubina Indirekte (IBIL)
Bilirubina Totali (TBIL)
Glicemia
Urea (Azotemia)
Kreatinina
Feçe parazit
Ekzaminimi i Gjakut Komplet
Sideremia
Aftësia Lidhëse e Hekurit (TIBC)
Transferina
Transferina e Saturuar
Ceruloplasmina
Elektroforeza e Hemoglobinës
Ferritina
Vitamina F12
Acidi Folik
Ekzaminimi i Gjakut Komplet
Ekzaminimi i Urinës Komplet
Sedimenti
Glicemia
Kolesteroli
Trigliceridet
Lipoproteinat me densitet të lartë (HDL)
Lipoproteinat me densitet të ulët (LDL)
Lipoproteinat me densitet shumë të ulët (VLDL)
RAPORTI Kolesterol/HDL
RAPORTI LDL/HDL
Fosfolipidet
ALT (SGPT)
AST (SGOT)
Bilirubina Direkte (DBIL)
Bilirubina Indirekte (IBIL)
Bilirubina Totali (TBIL)
GGT
Fosfataza Alkaline
Kreatinina
Urea (Azotemia)
Acidi Urik
Proteina C Reaktive (PCR)
Kreatinfosfokinaza (CPK)
Laktate Dehydrogenaza (LDH )
Hormoni Stimulues i Tiroides (TSH)
Thyroxina e Lirë (FT4)
Triiodthyronina e Lirë (FT3)
Kalciumi i jonizuar (Ca++)
Kalciumi total (Ca+)
Natriumi (Na+)
Kaliumi (K+)
Magnezi (Mg)
Fosfori (P)
Antigeni Sipërfaqësor i Hepatitit B (HBsAg)
Antitrupat ndaj Virusit të Hepatitit C (Anti HCV)
HIV
Ferritina
Sideremia
Vitamina B12
Vitamina D (25-OH-VD)
Acidi Folik
FIT (Testi Imunokimik Fekal)
PSA (për meshkuj)
PAP-TEST (për femra)
Ekzaminimi i Gjakut Komplet
Ekzaminimi i Urinës Komplet
Sedimenti
Glicemia
Kolesteroli
Trigliceridet
Lipoproteinat me densitet të lartë (HDL)
Lipoproteinat me densitet të ulët (LDL)
Lipoproteinat me densitet shumë të ulët (VLDL)
RAPORTI Kolesterol/HDL
RAPORTI LDL/HDL
Fosfolipidet
ALT (SGPT)
AST (SGOT)
Bilirubina Direkte (DBIL)
Bilirubina Indirekte (IBIL)
Bilirubina Totali (TBIL)
GGT
Fosfataza Alkaline
Kreatinina
Urea (Azotemia)
Acidi Urik
FIT (Testi Imunokimik Fekal)
Sideremia
Ferritina
Antigeni prostatik specifik (PSA)
Kalciumi Total (Ca)
Fosfataza Alkaline Kockore (BAP)
Fosfori (Ph)
Parathormoni (PTH)
Osteokalcina
Beta CROSSLAP
Vitamina D (25-OH-VD)
Ekzaminimi i Gjakut Komplet
Sedimenti
Proteina C Reaktive (PCR)
Faktori Reumatoid (RF)
Fibrinogjeni
Antistreptolizina O (ASLO)
C3 Complement
C4 Complement
Antikorpet Anti Nuklear (ANA)
Anti ENA
ds-DNA
Anti CCP IgG
Ekzaminimi i Gjakut Komplet
Ekzaminimi i Urinës Komplet
Sedimenti
Glicemia
Kolesteroli
Trigliceridet
Lipoproteinat me densitet të lartë (HDL)
Lipoproteinat me densitet të ulët (LDL)
Lipoproteinat me densitet shumë të ulët (VLDL)
RAPORTI Kolesterol/HDL
RAPORTI LDL/HDL
Fosfolipidet
ALT (SGPT)
AST (SGOT)
Bilirubina Direkte (DBIL)
Bilirubina Indirekte (IBIL)
Bilirubina Totali (TBIL)
GGT
Fosfataza Alkaline
Kreatinina
Urea (Azotemia)
Acidi Urik
FIT (Testi Imunokimik Fekal)
Sideremia
Ferritina
PAP-TEST
Hormoni Stimulues i Tiroides (TSH)
Thyroksine (T4)
Triiodothyronina (T3)
Estradioli (E2)
Progresteroni (PGR)
Hormoni Folikulo Stimulues (FSH)
Hormoni Luteinizues (LH)
Prolaktina (PRL)
Hormoni Anti Mullerian (AMH)

Check Up & Ekografi

Ekzaminimi i Gjakut Komplet
Ekzaminimi i Urinës Komplet
Sedimenti
FIT (Testi Imunokimik Fekal)
Glicemia
Kolesteroli
Trigliceridet
Lipoproteinat me densitet të lartë (HDL)
Lipoproteinat me densitet të ulët (LDL)
Lipoproteinat me densitet shumë të ulët (VLDL)
RAPORTI Kolesterol/HDL
RAPORTI LDL/HDL
Fosfolipidet
ALT (SGPT)
AST (SGOT)
Bilirubina Direkte (DBIL)
Bilirubina Indirekte (IBIL)
Bilirubina Totali (TBIL)
GGT
Fosfataza Alkaline
Kreatinina
Urea (Azotemia)
Acidi Urik
Sideremia
Ferritina
Pap Test
Ekzaminimi i Gjakut Komplet
Ekzaminimi i Urinës Komplet
Proteina C Reaktive (PCR)
Antistreptolizina O (ASLO)
Sideremia
Ferritina
ALT (SGPT)
AST (SGOT)
Bilirubina Direkte (DBIL)
Bilirubina Indirekte (IBIL)
Bilirubina Totali (TBIL)
Glicemia
Urea (Azotemia)
Kreatinina
Feçe Parazit
Eko Transfontanelare
Eko e Artikulacionit
Koksofemoral
Eko Abdominale
Ekzaminimi i Gjakut Komplet
Ekzaminimi i Urinës Komplet
Sedimenti
Glicemia
Kolesteroli
Trigliceridet
Lipoproteinat me densitet të lartë (HDL)
Lipoproteinat me densitet të ulët (LDL)
Lipoproteinat me densitet shumë të ulët (VLDL)
RAPORTI Kolesterol/HDL
RAPORTI LDL/HDL
Fosfolipidet
ALT (SGPT)
AST (SGOT)
Bilirubina Direkte (DBIL)
Bilirubina Indirekte (IBIL)
Bilirubina Totali (TBIL)
GGT
Fosfataza Alkaline
Kreatinina
Urea (Azotemia)
Acidi Urik
FIT (Testi Imunokimik Fekal)
Sideremia
Ferritina
Antigeni Prostatik Specifik (PSA)
Hormoni Stimulues i Tiroides (TSH)
Thyroksina (T4)
Triodothyronina (T3)
Ekzaminimi i Gjakut Komplet 2
Ekzaminimi i Urinës Komplet 3
Sedimenti
Glicemia
Kolesteroli
Trigliceridet
Lipoproteinat me densitet të lartë (HDL)
Lipoproteinat me densitet të ulët (LDL)
Lipoproteinat me densitet shumë të ulët (VLDL)
RAPORTI Kolesterol/HDL
RAPORTI LDL/HDL
Fosfolipidet
ALT (SGPT)
AST (SGOT)
Bilirubina Direkte (DBIL)
Bilirubina Indirekte (IBIL)
Bilirubina Totali (TBIL)
GGT
Fosfataza Alkaline
Kreatinina
Urea (Azotemia)
Acidi Urik
FIT (Testi Imunokimik Fekal)

Vitaminat dhe Mineralet

Vitamina B12
Acidi Folik (Vitamina B9)
Vitamina D (25-OH-VD)
Kalciumi Total (Ca)
Magnezi (Mg)
Fosfori (Ph)
Gjak komplet
Sediment
Glicemi
Sideremi
Vitamina A
Vitamina B2
Vitamina B6
Acidi Folik (Vitamina B9)
Vitamina B12
Vitamina C
Vitamina D (25-OH-VD)
Vitamina E
Kalciumi Total (Ca)
Magnezi (Mg)
Fosfori (Ph)
Selenium
Gjak komplet
Sediment
Glicemi
Sideremi